Servicii

Orice tip de construire are nevoie de lucrări de topografie inginerească în proiectarea și realizarea investițiilor.

Noi cei de la Uz-ter ne angajăm să ducem la bun sfârșit orice proiect. Vasta experiență în domeniul topografiei inginerești, instrumentele topografice de ultimă generație și personalul calificat ne recomandă pentru toate lucrările de specialitate:

 • Construcții civile, industriale și edilitare
 • Căi de comunicații
 • Rețele edilitare
 • Resurse naturale și protecția mediului
Construcții civile, industriale și edilitare
Construcții civile, industriale și edilitare
Construcții civile, industriale și edilitare

Lucrările de topografie în cazul construcțiilor civile, industriale și edilitare includ toate lucrările premergătoare începerii proiectării, lucrările pe perioada construirii și de urmărire în timp pe perioada de utilizare a construcțiilor.

Serviciile de topografie includ:

 • Proiectarea rețelelor topografice de sprijin și marcarea în teren
 • Măsurarea și compensarea rețelei topografice
 • Întocmire planuri de situație, profile tranversale și longitudinale, planuri cu curbe de nivel.
 • Documentație topografică PUZ, PUD, PUG, PAC
 • Trasare axe și poziționarea elementelor construcției
 • Trasare pereți, instalații edilitare, piloți și foraje
 • Verificări de poziționare și verticalitate
 • Lucrări topografice privind volumetria (excavație și umplutură)
 • Nivelment de mica și mare precizie (trasarea și transmiterea cotelor)
 • Dirijare utilaje 2D și 3D
 • Monitorizare tasări și deplasări pe orizontală
  • Construcții de locuințe
  • Hale industriale
  • Construcții hidrotehnice
Căi de comunicații
Căi de comunicații
Căi de comunicații

Compania Uz-ter oferă servicii de geodezie în lucrări de infrastructură: autostrăzi, drumuri, căi ferate, poduri, tunele. Printre serviciile oferite se numără:

 • Realizarea rețelei de trasare și ridicare
 • Măsurători topografice pe diverși parametri de precizie
 • Măsurători as built
 • Întocmirea planurilor, profilelor longitudinale și transversale
 • Trasarea elementelor din proiect
 • Asistența și verificarea topografică pe toată perioada de execuție
  • Drumuri rutiere
  • Căi ferate
  • Poduri, tunele
Rețele edilitare
Rețele edilitare
Rețele edilitare

Compania Uz-ter realizează documentații și lucrări topografice:

 • Proiectarea rețelelor topografice de sprijin și marcarea în teren
 • Nivelment de mica și mare precizie (trasarea și transmiterea cotelor)
 • Măsurarea și compensarea rețelei topografice
 • Întocmire planuri de situație, profile tranversale și longitudinale
 • Trasarea elementelor din proiect
 • Măsurători, întocmire planuri as built
 • Asistență, întocmire cartea construcției pentru următoarele tipuri de rețele edilitare:
  • Rețele de alimentare cu apă
  • Rețele de canalizare
  • Rețele de telecomunicații
  • Rețele de alimentare cu gaze naturale
  • Rețele de alimentare cu energie electrică
  • Rețele de termoficare
Resurse naturale și protecția mediului
Resurse naturale și protecția mediului
Resurse naturale și protecția mediului

Compania Uz-ter are pregătirea și experiența necesare pentru asistența topografică în lucrări de infrastructură în folosirea și protecția resurselor mediului înconjurător.

Serviciile includ: executarea planurilor și hărților de interes, calcule de volume, scanări, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, bază de date GIS, asistență topografică la forajele dirijate.

 • Balastiere
 • Mine
 • Baraje
 • Depozite de deseuri
 • Rețele hidrografice
 • Mișcări seismice
 • Registrul spațiilor verzi
Cadastru
Cadastru

Compania Uz-Ter execută lucrări de cadastru în regim normal sau de urgență.

Inginerii nostri sunt autorizați de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară, pot fi:

 • documentaţie pentru prima înscriere în cadastru și carte funciară;
 • documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 • înscriere/radiere construcții
 • modificare limită, suprafață, repoziționare;
 • documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase
 • documentație de recepție tehnică;
 • etc.

La Uz-ter, personalul specializat are pregătirea necesară să vă răspundă la orice întrebări legate de problemele tehnice sau juridice. La noi veți avea parte de îndrumare, consiliere și veți putea beneficia de toate serviciile geodezice necesare pentru finalizarea în bune condiții a proiectului.