Proiecte

Câteva dintre proiectele de topografie și cadastru pe care compania Uz-ter le-a finalizat cu succes și profesionalism:

 • Ridicări topografice pentru proiectul tehnic, respectiv măsurători as built necesare SIP-urilor, pentru reţeaua de alimentare cu apă şi reţele de apă uzată;
 • Ridicări topografice, profile longitudinale/transversale, necesare pentru reabilitarea căii ferate;
 • Trasarea axelor, a elementelor din proiect, pentru construirea unei hale industriale;
 • Ridicări topografice necesare proiectelor de reabilitări de drumuri;
 • Ridicări topografice pentru proiectul de alimentare cu apă şi reţele de apă uzată, faza studiu de fezabilitate;
 • Trasarea elementelor din proiect necesare pentru proiectul de închidere a depozitelor de deşeuri urbane;
 • Ridicări topografice as built, întocmire plan topografic, necesare pentru proiectul de închidere a depozitelor de deşeuri urbane.
 • Ridicări topografice necesare proiectului tehnic a unei hale industriale, respectiv asistenţă topografică pe şantier;
 • Identificarea, inventarierea, trasarea imobilelor unei asociaţii agricole, respectiv întocmirea planurilor topo-cadastrale;
 • Asistență topografică pe șantier la construirea unei hale industriale;
 • Întocmire cartea construcției pentru rețeaua de distribușie a apei și canalizare;
 • Ridicări topografice pentru proiectarea rețelei de energie electrică;
 • Măsurători topografice, întocmirea documentaţiilor cadastrale, necesare lucrărilor de cadastru.